top of page
Materiały do mojego kursu - moduł psychologiczny_edited_edited.jpg

Hard time alone

 • Are your neighbours complaining about a constantly barking dog while you're at work?
 • Are you afraid to come home because you don't know in what condition you will find your apartment?
 • Are you worried that your dog doesn't cope well with time alone and that it affects his/her mood and health?
 • Do you feel tired, overwhelmed, stressed or trapped at home?
 • You don't know where to start working?

Separation disorders, often popularly referred to as separation anxiety, are probably one of the most difficult (if not the most difficult)  dog behavioural problems, which, perhaps like no other, has a massive impact on caregivers and their well-being.

I'm here to help you get back to normal life and teach your dog, step by step, that he can feel safe being home alone....

​​

I am Poland's first certified CSAT (Certified Separation Anxiety Trainer). In May 2023, I completed a certification course for professional behaviourists with Malena DeMartini-Price - a well-known, world-class specialist in the field of separation anxiety in dogs and the creator of the therapeutic work protocol in this field, who for over 20 years has focused her career primarily on working with separation disorders in dogs and is the author of the revolutionary book - "Separation Anxiety in Dogs – Next-Generation Treatment Protocols and Practices." The course I had the pleasure of completing was an intensive over 14-week program designed and conducted personally by Malena DeMartini and co-led by two fantastic trainers with many years of experience in CSAT work - Maia Huff-Owen and Tiffany Lovell.

As a CSAT, I combine the role of a personal trainer and therapist for your dog (and to some extent also for you as his/her guardian), as well as a motivator and obviously a behaviourist.

You will receive my professional support, guidance, and hope for changes here!

 

Together, we can achieve your goals related to your dog's peaceful alone time!

Edycja 1

Poziom kursu:               Specjalistyczny dla profesjonalistów

Certyfikat:                   Tak, dyplom po zdaniu egzaminu

Czas trwania:                   6 mcy - (listopad 2024 - kwiecień 2025),

                                             częstotliwość co ok. 2 tygodnie

Miejsce:                             Online i 1 zjazd na żywo w Warszawie 

Start kursu:                 4.11.2024

Start zapisów:                 30.06.2024 godz. 12.00

 

What is that?

Separation anxiety

Separation anxiety is probably the most serious of the entire group of separation disorders related to the fact that the dog is left alone in the apartment/house/office/hotel room. We are usually talking about the entire spectrum of separation-related disorders because the underlying cause is not always fear. Sometimes, similar behaviours may have a different emotional basis and may result from, for example, boredom or frustration; therefore, these disorders always require a professional diagnosis to adjust therapeutic tools appropriately. However, if the basis of the behaviour is composed of fear, we are dealing with an intense panic reaction to being alone.

 

This condition is not dependent on the dog, and, like our human phobias and fears, it is not susceptible to any rational explanations. Importantly, it is certainly not the result of dog malice, anger or revenge for the fact that the dog was left alone. It is a classic panic attack, so strong that it can often even lead to self-mutilation or uncontrolled elimination (of faeces or urine) in dogs. Let's think about how stressed we would have to be to wet our pants... Some of the most common symptoms (though not the only ones because each dog is different) include destruction in the house, elimination and various types of vocalization (from barking to howling and crying). According to some research by scientists, separation anxiety can be felt similarly to physical pain and can also be reflected in medical parameters, such as increased heart rate or intense breathing.

This is a very common problem of varying severity, and while research is a bit divergent, it is estimated that up to 20% of all dogs in the world may exhibit symptoms of separation disorders (Sargisson, 2014).

 

Like other phobias and fears, this one requires a lot of understanding, support, professional and long-term help and therapy, and sometimes also pharmacological support.

Zajmujesz się zawodowo treningiem i behawiorem psów
Znasz podstawy psiej komunikacji i stawiasz na pozytywne metody szkoleniowe, unikając awersji

Chcesz poznać tajniki nowoczesnej pracy z zaburzeniami separacyjnymi u psów

Masz w sobie chęć nieustannego pogłębiania wiedzy i rozumienia psiaków

Możesz zainwestować blisko 100h swojego czasu by poszerzyć swój wachlarz narzędzi psiego behawiorysty

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

Therapy options

Separation anxiety is a unique behavioural disorder that does not require the physical presence of a behaviourist to conduct therapy. On the contrary, if I were there to train with you live, my presence would change the daily dynamics of your exit, disturbing objective assessment. That's why I only conduct separation anxiety therapy online, so you don't have to worry if you're not from Warsaw - we can work together without any problems from anywhere in the world!

 

Working online is currently the best method that all specialists in this field offer, as there is no doubt that the progress will be much faster and more effective this way. Of course, I regret a bit that I won't be able to meet you and your pup in person (after all, what behaviourist doesn't like to spend some time with dogs;-P), but what I care most about is solving your separation problems as effective and as quickly as possible, increasing the comfort of your life - and here the online method is currently the best available solution.

Technical requirements are not that challenging - you will need a camera, e.g. on a phone or laptop, connected to the Internet and access to the Internet. Our meetings will be held on the Zoom platform, and we will work on files shared on the Google Sheets platform. Don't be afraid - both platforms are very intuitive, and I can provide technical advice if necessary. We will discuss all these technological aspects step by step during the first meeting ;-)

Program kursu

Kurs będzie odbywał się w formie online (część zajęć odbędzie się w czasie rzeczywistym, a część w formie nagrań), a także sesji Q&A oraz warsztatów na żywo w Warszawie.

Moduł 1 - Wstęp do zaburzeń separacyjnych

 

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Czym są zaburzenia separacyjne i czy to to samo co lęk separacyjny? Jakie są podłoża emocjonalne związane z separacją?

 • Definicje i terminologia spotykane w badaniach naukowych i w codziennym użyciu

 • Przyczyny zaburzeń separacyjnych - co jest, a co nie jest, czynnikiem ryzyka rozwinięcia się zaburzeń separacyjnych?

 • Obalanie mitów i stereotypów związanych z zaburzeniami separacyjnymi i sposobami na ich terapię w oparciu o badania naukowe

 • Co należy zróżnicować i wykluczyć przy diagnozowaniu zaburzeń separacyjnych?

 • Czy możemy mówić o różnych kategoriach nasilenia zaburzeń separacyjnych i jak je rozróżnić?

Moduł 2 - Kluczowa rola zarządzania przestrzenią i opieką nad psem zmagającym się z zaburzeniami separacyjnymi

 

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Dlaczego pies nie może zostawać sam podczas terapii?

 • Jak wspomóc opiekunów i zarządzać opieką nad psem w czasie terapii?

 • Klateczkować, czy nie - oto jest pytanie, czyli o zarządzaniu przestrzenią w pracy terapeutycznej zaburzeń separacyjnych

 • Wykorzystanie jedzenia i zabawek interaktywnych w pracy terapeutycznej zaburzeń separacyjnych - kiedy i jak?

Moduł 3 - Psia komunikacja, mowa ciała i progi reakcji 

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Kluczowe znaczenie percepcji i ustalanie indywidualnego progu reakcji psa, jako podstawa pracy terapeutycznej

 • Analiza mowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem sygnałów stresu i dyskomfortu typowych dla zaburzeń separacyjnych 

 • Analiza przypadków i praktyczne warsztaty z opisywania psiej komunikacji i określania progów reakcji

 • Jak nauczyć opiekunów rozumieć język ich psa i odpowiednio odczytywać wysyłane przez psa sygnały i dlaczego to tak istotne przy pracy w protokole?

 • Typy progów reakcji i jak je wychwycić u różnych typów psów

 • Czym jest ocena wstępna i jak ją przeprowadzić?

Moduł 4 - Założenia protokołu i tworzenie sesji terapeutycznych (pisanie Dziennika Misji) 

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Systematyczne odwrażliwianie, funkcje i tajniki struktury misji terapeutycznych

 • Rola i struktura kroków rozgrzewkowych i kroku końcowego 

 • Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia kolejnych misji i organizacji pracy behawiorysty wspomagającego proces terapeutyczny

 • Przewodnik po Google Sheet jako platformy kontaktowej z klientami podczas pracy z protokołem - zalety tej formy kontaktu oraz wskazówki techniczne dot. projektowania i tworzenia własnego dziennika misji i pisania czytelnych instrukcji dla opiekunów, 

 • Czym są tzw. PDQs, czyli identyfikowanie istotnych dla danego psa zapowiedzi wyjścia i stopniowe wprowadzanie tych elementów do sesji terapeutycznych?

 • Czym jest reocena, jak ją odpowiednio zaplanować i przeprowadzić?

Moduł 5 - Pierwszy kontakt z klientem i konsultacja wstępna 

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Cele i założenia konsultacji wstępnej i skuteczne zbieranie wywiadu wstępnego oraz przekazywanie informacji zwrotnej 

 • Odpowiednia organizacja przekazywania informacji i zasady kontaktu mailowego/telefonicznego z Klientem,

 • Schemat konsultacji wstępnej - o czym warto pamiętać i jak przygotować na nią psa i opiekunów?

Moduł 6 - Technologia i narzędzia do pracy online

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Zalety użycia nowoczesnych technologii w pracy z zaburzeniami separacyjnymi

 • Wprowadzenie do Google Sheet i Dziennika Misji jako podstawowego narzędzia pracy z klientem. Jak go zaprojektować, sformatować, napisać czytelne instrukcje dla opiekunów i dopasować dzienniczek do potrzeb konkretnego psa i opiekunów?

 • Przegląd dostępnych narzędzi online, które mogą być pomocne przy terapii zaburzeń separacyjnych

 • Podstawy sortowania i analizy danych i wyciąganie wniosków w kontekście planowania sesji dopasowanych do indywidualnych potrzeb danego psa,

 • Jak pracować przy jednej lub kilku kamerach i rozmieścić je optymalnie w przestrzeni psa?

Moduł 7 - Psychofarmakologia i współpraca z lekarzem weterynarii w terapii zaburzeń separacyjnych oraz potencjalny wpływ problemów zdrowotnych na zachowania w okresie separacji 

Prowadzenie: lek. wet. Karolina Twardzik 

 • Podstawy neurofizjologii i charakterystyka działania podstawowych neuroprzekaźników

 • Farmakoterapia i suplementacja pod kątem wspierania pracy terapeutycznej z zaburzeniami separacyjnymi - kiedy sięgnąć po leki we współpracy z lekarzem weterynarii?

 • Różne typy farmakoterapii - studium przypadków

 • Wpływ chorób i bólu u psa na zachowanie i rozwój zaburzeń separacyjnych 

 • Hormony a zaburzenia separacyjne

 • Zasady efektywnej współpracy behawiorysty i prowadzącego lekarza weterynarii

Moduł 8 - Modyfikacje pracy terapeutycznej i szczególne przypadki

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Jak pracować ze szczeniakami i dopasowywać sesje do ich możliwości?

 • Jak pracować z psimi seniorami i dopasowywać sesje do ich możliwości?

 • Jak pracować z psami z nadwrażliwością dźwiękową?

 • Jak pracować z psami z nadmiernym przywiązanie do opiekuna lub opiekunów?

 • Specyfika pracy w wielopsich domach 

Moduł 9 - Praca z klientem - wsparcie i motywacja, kontynuacja terapii - regresy, zastoje i zakończenie terapii  

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowiecka

 • Jak wspierać i motywować opiekunów na różnych etapach terapii?

 • Podstawy dialogu motywacyjnego

 • Zastoje i regresy jako naturalny element pracy terapeutycznej i jak je zaadresować w pracy z klientem - co warto sprawdzić i zmodyfikować w planie terapeutycznym

 • Wprowadzenie opiekunów do pracy samodzielnej, wprowadzenie do kilku nieobecności w ciągu dnia, wsparcia petsittera

 • Zakończenie terapii - kiedy i jak?

 • Optymalne planowanie swojej pracy i praca w oparciu o pakiety 

Moduł 10 - Psychologiczne aspekty pracy z zaburzeniami separacyjnymi i skuteczne narzędzia do pracy, motywacji i komunikacji z opiekunem

Prowadzenie: Marcin Wieczorkiewicz i Agnieszka Dąbrowiecka

 • Rozumienie i budowanie roli behawiorysty w relacji opiekun i pies (podstawy analizy transakcyjnej i pułapki trójkąta dramatu)

 • „Najpierw załóż maskę sobie, a następnie dziecku” - czyli o tym jak zadbać o swój własny dobrostan, work-life balance, stawianie granic i uniknąć wypalenia zawodowego

 • Empatia, aktywne słuchanie i inteligencja emocjonalna jako podstawowe cechy i umiejętności behawiorysty

 • Praca z trudnym klientem - jak sobie radzić z wyzwaniami w zawodzie 

Warsztaty na żywo 

Prowadzenie: Marcin Wieczorkiewicz, Michał Kruk, Magdalena Prochasek i Agnieszka Dąbrowiecka

 • Praca z trudnym klientem - jak sobie radzić z wyzwaniami w zawodzie - warsztat praktyczny z udziałem aktorów impro

 • Jak konstruować jasne i czytelne cele, łatwo przyswajalne komunikaty, narzędzia i mapy mentalne wspierające pracę behawiorysty i opiekuna?

 • Jak sobie poradzić ze wstydem i tremą w kontekście prowadzenia konsultacji?

 • Jak zachować spokój i błyskotliwość oraz działać skutecznie nawet w nieplanowanych sytuacjach?

 • Moc storytellingu, czyli jak mówić aby nas słuchano

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem online w formie pisemnej.

Do pozytywnego zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu konieczne jest uzyskanie min. 85% z egzaminu oraz zaliczenie wszystkich prac domowych.

Harmonogram kursu - edycja 1

Calendar Pages

04.11.2024   

18.11.2024 

02.12.2024 

16.12.2024

06.01.2025 

20.01.2025 

03.02.2025 

17.02.2025

03.03.2025 

17.03.2025

31.03.2025 

07.04.2025 

12 lub 13.04.2025 

Spotkanie techniczno-zapoznawcze - online

Dostęp do modułu nr 1 - online

Dostęp do modułu nr 2 - online

Dostęp do modułu nr 3 - online

Dostęp do modułu nr 4 - online

Dostęp do modułu nr 5 - online

Dostęp do modułu nr 6 - online

Dostęp do modułu nr 7 - online

Dostęp do modułu nr 8 - online

Dostęp do modułu nr 9 - online

Dostęp do modułu nr 10 - online

Egzamin online

Warsztaty na żywo w Warszawie i rozdanie dyplomów

Pomiędzy modułami planowanych jest kilka sesji Q&A

i warsztaty online w czasie rzeczywistym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian i modyfikacji programu i harmonogramu.

Rekrutacja

30.06.2024                              - otwarcie zapisów i udostępnieniu formularza rekrutacyjnego

                                                                 (pojawi się 30.06.2024 o godz. 12.00 pod poniższym linkiem)

od 29.07 do 12.08.2024              - rozmowy rekrutacyjne online

Liczba uczestników

Kurs wymaga indywidualnej pracy z Uczestnikami, dlatego Organizator przewiduje maksymalnie 10 miejsc na kursie.

Ponieważ przygotowania i sfinansowanie kursu przez Organizatora wymaga znacznych nakładów, dlatego Organizator określa minimalną liczbę uczestników - 7 osób, poniżej której kurs nie dojdzie do skutku.

Cena i płatności

Cena regularna kursu:                                                                                                                   11 500zł

Cena promocyjna dla uczestników pierwszej edycji przy płatności z góry:          8 800zł

Cena promocyjna dla uczestników pierwszej edycji przy płatności ratalnej:        9 600zł

 

Harmonogram płatności w ratach (3 raty po 3 200zł):

 

I rata - płatna w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Organizatora potwierdzenia

o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie

II rata - płatna do 15.09.2024

III rata - płatna do 15.10.2024

Poznaj prowadzących

Agnieszka Dąbrowiecka
Agnieszka Dąbrowiecka
CSAT, psycholożka, zoopsycholożka-behawiorystka psów i kotów,
i trenerka psów

 

 • magister psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2016),

 • absolwentka kursu zoopsychologa-behawiorysty w EthoPlanet - dyplom z wyróżnieniem (2019) 

 • absolwentka Kursu Trenera Psów w Wojtków Szkolenia (2020) 

 • absolwentka Kursu Behawiorystycznego w Wojtków Szkolenia (2022)

 • pierwsza w Polsce Certyfikowana Terapeutka Lęku Separacyjnego CSAT (Certified Separation Anxiety Trainer), po ukończeniu 14-tygodniowego programu certyfikacyjnego u  Maleny DeMartini oraz Maii Huff-Owen i Tiffany Lovell (2023) 

 

Agnieszka o sobie: 

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje, biorąc regularnie udział w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach.  Stawiam jedynie na pozytywne metody, bez awersyjnych rozwiązań. Kluczowe są dla mnie emocje zwierzaka i praca oparta o bliską, partnerską relację i dialog między czworonogami i ich opiekunami.  Pracowałam jako wolontariuszka w Schronisku dla Zwierząt w Korabiewicach i udzielałam się w wielu innych prozwierzęcych fundacjach i organizacjach działających na rzecz natury i środowiska. Miałam przyjemność brać udział w roli prelegentki w projekcie Strefa Dialogu z psem oraz poprowadzić część zajęć dla uczestników kursu trenerskiego i behawioralnego w Tell me hau.

 

Moja prywatna zwierzęca sfora to aktualnie trzy adopciaki - dwie kocice:  Majorka i Minorka oraz sunia - Felka, a także będący już na sportowej emeryturze koń imieniem Czarkus. Ale tak naprawdę każdego mojego podopiecznego traktuję również trochę jak członka swojej rodziny. 

 

Rola Agnieszki w naszym kursie specjalistycznym:

Inicjatorka kursu i autorka jego koncepcji. Prowadząca we wszystkich modułach kursu dotyczących zaburzeń separacyjnych (LS), autorka materiałów dotyczących LS, egzaminatorka, współprowadząca w warsztatach z psychologicznych aspektów pracy z klientem. 

lek.wet. Karolina Twardzik
lekarka weterynarii specjalizująca się w psychofarmakoterapii psów, behawiorystka i zoopsycholożka

 

 • dyplom lekarki weterynarii uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2013)

 • trenerka psów, behawiorystka i zoopsycholożka (2019)

 • badaczka w międzynarodowym i wieloośrodkowym badaniu klinicznym V3110008 nad skutecznością leku w łagodzeniu objawy lęku separacyjnego u psów

 

IMG-20230912-WA0007_edited.jpg

Karolina o sobie: 

Podczas swojej zawodowej drogi pracowałam z różnymi gatunkami zwierząt, jednak po adopcji swojej pierwszej suczki - Zorki, zaczęłam powoli iść i kształcić się w kierunku psychologii i behawioru zwierząt. W 2019 roku uzyskałam tytuł trenera psów, behawiorysty i zoopsychologa i od tego czasu prowadzę terapie behawioralne psów. Pracuję metodami wolnymi od przemocy, z szacunkiem do psa, jak i człowieka. Uważam, że proces zmian ze zwierzęciem trzeba zacząć od pracy nad samym sobą i nauczyć się akceptacji siebie i innych, a także bycia tu i teraz.  Od 2 lat prowadzę gabinet weterynaryjny specjalizujący się w psychofarmakoterapii psów. Biorę też udział jako badacz w międzynarodowym i wieloośrodkowym badaniu klinicznym V3110008 badającym skuteczność badanego leku w łagodzeniu objawów lęku separacyjnego u psów. 

W Toruniu współpracuję z przychodnią Provet, w której prowadzę wizyty adaptacyjne oraz treningi medyczne/kooperacyjne.  W swojej pracy śledzę wszelkie nowe badania i odkrycia z zakresu neuronauki. Uczestniczę też systematycznie w warsztatach z zakresu komunikacji psów i wciąż edukuję się w tej tematyce. Uważam, że jest to niezbędne w pracy psiej psychiatrii. Przez rok byłam też wolontariuszką w schronisku, było to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. 

Jestem opiekunką i przewodniczką dwóch suczek mix - Zorki i Stasi, z którymi lubię chodzić po lasach, łąkach, okazjonalnie tropimy użytkowo, czy ćwiczymy, od niedawna, psi fitness.

 

Rola Karoliny w naszym kursie specjalistycznym:

Autorka i prowadząca moduł „Psychofarmakologia i współpraca z lekarzem weterynarii w terapii zaburzeń separacyjnych oraz potencjalny wpływ problemów zdrowotnych na zachowania w okresie separacji”, w którym przedstawi uczestnikom podstawy psychofarmakologii i zasady współpracy specjalisty terapii lęku separacyjnego z lekarzem weterynarii, aby stworzyć efektywny zespół wsparcia dla opiekunów psa z LS. 

Marcin Wieczorkiewicz zdjęcie.jpg
Marcin Wieczorkiewicz
Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych,
coach EMCC, konsultant

Marcin o sobie: 

Mam blisko 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu i motywacji, a także budowania zespołów. Prowadzę sesje coachingu indywidualnego i zespołowego. Od niedawna prowadzę też wykłady w Collegium Civitas w zakresie porozumienia bez przemocy.

 

Rola Marcina w naszym kursie specjalistycznym:

Prowadzący zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów pracy z zaburzeniami separacyjnymi, w tym w zakresie komunikacji z klientem, motywacji i emocji. Pomoże Wam zrozumieć i budować rolę behawiorysty w relacji z opiekunem i psem, tworzyć precyzyjne i łatwo przyswajalne komunikaty i podpowie też jak w tej pracy zadbać o swój dobrostan i radzić sobie z wyzwaniami w zawodzie. Współprowadzący w warsztatach z psychologicznych aspektów pracy z klientem. 

 

 • absolwent studiów podyplomowych SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Społeczna),

 • absolwent szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań w nurcie terapii behawioralno-poznawczej oraz Programu Pomocy Psychologicznej w nurcie psychoterapii Gestalt 

 • absolwent Akademii Analizy Transakcyjnej certyfikowany przez EATA (Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej) 

 • trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych

 • coach EMCC (Europejska Rada Mentoringu i Coachingu)

 

Magdalena Prochasek
aktorka teatralna, aktorka impro, szkoleniowiec

 

 • absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, filia Wrocław,

 • współzałożycielka i członkini grup improwizatorskich “IMPRO Atak!” oraz “O!impro”,

 • szkoleniowiec warsztatów improwizacji dla dorosłych

 

Prochasek (1).jpg

Magda o sobie: 

Od 2018 r. prowadzę regularne warsztaty improwizacji dla osób dorosłych w formie 10-tygodniowych kursów. Prowadzę także kursy i szkolenia z umiejętności komunikacyjnych, wykorzystując metody improwizacji teatralnej. 

Jako aktorka współpracowałam m.in. z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrem im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. i Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi. Od 9 lat zajmuję się improwizacją. Współtworzyłam grupę IMPRO Atak!, a obecnie jestem improwizatorką w łódzkiej grupie O!impro, której jestem współzałożycielką. Improwizacji uczyłam się od najlepszych trenerów na świecie (m.in. Jonathan Pitts, David Razovsky, Reachel Mason, Alan Cox, Lee White, Katy Schutte, Jessica Mitolo, Liz Paterson, John Hartman, Mathiew Loose, Flavien Reppert, Shawn Kinley).

 

Rola Magdy w naszym kursie specjalistycznym:

W czasie warsztatów podczas naszego zjazdu “na żywo” w Warszawie Magda podpowie Wam jak radzić sobie z tremą i nieśmiałością, jak skutecznie komunikować z wymagającym klientem i radzić sobie w niespodziewanych sytuacjach. Dzięki umiejętności improwizacji Magdy, będziecie mogli w bezpiecznej i zabawowej atmosferze, przećwiczyć sposoby zbierania wywiadu, reakcji na emocje klienta i wspierania i motywowania w procesie terapeutycznym.

magda i michal_edited.png
Michał Kruk
aktor teatralny i filmowy,
improwizator, wykładowca i szkoleniowiec

 

 • absolwent wydziału aktorskiego PWSFTv i T im. Leona Schillera w Łodzi,

 • aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, przez lata współpracował także z Teatrem Komedia w Warszawie

 • współzałożyciel i członek grupy improwizatorsiej “O!impro”

 • wykładowca w szkole dla Aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

Michał o sobie: 

Od wielu lat prowadzę warsztaty aktorskie, zajęcia z improwizacji teatralnej oraz szkolenia, a także jestem wykładowcą w szkole dla Aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie prowadząc zajęcia z dykcji, emisji głosu, mowy ciała i autoprezentacji. 

Debiutowałem w Teatrze Komedia w Warszawie, w przedstawieniu „Koleżanki” w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza i z tym teatrem byłem związany przez kolejnych 10 lat. Od 2011 roku jestem aktorem Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Współpracowałem także z Centralą Michała Zadary, Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Wielkim w Łodzi oraz Teatrem Małym w Łodzi. W sumie zagrałem kilkadziesiąt ról teatralnych, filmowych i serialowych. 

Od 8 lat zajmuję się improwizacją teatralną grając m.in . w Teatrze Nowym i Teatrze Małym w Łodzi. Jestem współzałożycielem i członkiem grupy O!impro.

 

Prywatnie jestem opiekunem adopciaka o imieniu Jadwiga.

 

Rola Michała w naszym kursie specjalistycznym:

W czasie warsztatów podczas naszego zjazdu “na żywo” w Warszawie Michał podpowie Wam jak radzić sobie z tremą i nieśmiałością, jak skutecznie komunikować z wymagającym klientem i radzić sobie w niespodziewanych sytuacjach. Dzięki umiejętności improwizacji Michała, będziecie mogli w bezpiecznej i zabawowej atmosferze, przećwiczyć sposoby zbierania wywiadu, reakcji na emocje klienta i wspierania i motywowania w procesie terapeutycznym.

Partner kursu:

Petsmile sklep.png
bottom of page